Maklumat dan sumbangan sila layari:


Tuesday, April 13, 2010

PROGRAM KHIDMAT SOSIAL

  • Anak-anak yatim akan dilibatkan dalam acara rasmi dan tidak rasmi sebelum peserta ekspedisi berlepas bagi memberi pendedahan awal kepada mereka.
  • Apabila menamatkan Ekspedisi Merdeka 1Malaysia (EM1M), para peserta akan mengadakan sesi berkongsi pengalaman dengan anak-anak yatim dan juga masyarakat.
  • Di samping berkongsi pengalaman, ia akan digunakan untuk merangsang motivasi anak-anak yatim supaya cekal berusaha untuk mencapai impian
  • Paling penting ialah penerapan nilai-nilai 1Malaysia dapat dilakukan secara menarik dikalangan generasi muda
  • Aspek keselamatan jalan raya turut diberi penekanan khusus dalam sesi berkenaan

No comments:

Post a Comment