Maklumat dan sumbangan sila layari:


Friday, April 9, 2010

OBJEKTIF

  • Mengumpul dana sekurang-kurangnya RM2 juta untuk menubuhkan 40 buah perpustakaan di rumah anak yatim di seluruh negara
  • Menanamkan budaya membaca di kalangan anak yatim
  • Melengkapkan anak yatim dengan ilmu pengetahuan supaya mereka tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara
  • Memberi kesedaran kepada anak yatim bahawa ketiadaan ibu atau bapa bukannya penghalang untuk meraih kejayaan
  • Menyuntik motivasi di kalangan anak yatim bahawa dalam kehidupan sebenarnya tiada halangan kerana yang terbentang di hadapan mereka ialah pelbagai peluang jika gigih berusaha
  • Membolehkan syarikat korporat, kumpulan atau individu yang prihatin menyumbang kepada pembangunan modal insan negara

No comments:

Post a Comment