Maklumat dan sumbangan sila layari:


Monday, April 12, 2010

MEDIA RASMI DAN PUBLISITI

Rundingan telah dilakukan dengan beberapa organisasi media berpengaruh untuk mendapatkan kerjasama sebagai media rasmi dan untuk tujuan publisiti.
Setakat hari ini, kami telah berjaya mendapatkan persetujuan akhbar Utusan Malaysia selaku rakan media Ekspedisi Merdeka 1Malaysia (EM1M) Dengan persetujuan itu, Utusan Malaysia akan menyiarkan laporan harian pergerakan ekspedisi selama dua bulan. Selain itu akhbar berkenaan turut menyiarkan laporan promosi sebelum dan selepas ekspedisi berakhir (dijangka melebihi 100 laporan berita) lengkap dengan logo rasmi EM1M
  • Kami sedang meneruskan rundingan dengan akhbar berbahasa Inggeris, Cina,Tamil dan juga akhbar dari Sabah/Sarawak untuk penyiaran berita atau rencana secara berkala bagi memastikan mesej 1Malaysia turut diterima oleh rakyat selain bangsa Melayu.
ASTRO/TV3/RTM
  • Perjalanan ekspedisi disiarkan dalam format laporan mingguan dan dokumentari bersiri
Laman Web
  • Sebuah laman web rasmi telah dibina untuk mempromosikan Ekspedisi Merdeka 1Malaysia. Sila layari xpdc1malaysia.blogspot.com
  • Laman web berkenaan dilengkapi dengan maklumat lengkap mengenai ekspedisi dan program menubuhkan perpustakaan untuk anak yatim
  • Laman web rasmi ini dipromosikan di beberapa forum pemotoran maya motosikal berkuasa besar tempatan dan antarabangsa.

No comments:

Post a Comment