Maklumat dan sumbangan sila layari:


Friday, April 9, 2010

KONSEP PENGUMPULAN DANA

  • Kumpulan sasaran penyumbang tunai adalah badan korporat, perkumpulan dan juga individu
  • Bagi mewujudkan kesedaran dan tarikan berterusan berhubung pengumpulan dana ini, kami akan mengadakan Ekspedisi Merdeka 1Malaysia (EM1M) dari Kuala Lumpur ke London dengan laporan pergerakan hariannya dilaporkan akhbar
  • Dengan cara ini, kami turut mempromosikan jenama penyumbang yang menyumbang bakti untuk anak yatim di dalam dan luar negara
  • Publisiti meluas dalam media massa sama ada cetak mahupun elektronik akan dimanfaatkan sepenuhnya untuk mengumpul dana
  • Kaedah sumbangan secara online di www.irm.org.my turut diguna pakai dan promosinya akan dibuat besar-besaran melalui internet
  • Islamic Relief Malaysia (IRM) adalah penerima dana ini disamping berperanan sebagai pihak yang akan menubuhkan 40 perpustakaan ini.

No comments:

Post a Comment