Maklumat dan sumbangan sila layari:


Tuesday, April 13, 2010

PENERBITAN KHAS

  • Apabila ekspedisi berakhir sebuah buku ‘coffee table’ berkaitan program pengumpulan dana membina perpustakaan dan Ekspedisi Merdeka 1Malaysia (EM1M) akan diterbitkan
  • Ia mengandungi foto-foto di sepanjang perjalanan serta catatan terperinci mengenai pergerakan ekspedisi dan pengalaman esklusif para pesertanya
  • Penerbitan ini akan menengahkan permasalahan yang dialami oleh anak-anak yatim dari segi pendidikan untuk membangkitkan kesedaran kepada rakyat Malaysia
  • Utusan Publications & Distribution dicadangkan sebagai penerbit buku ‘coffee table’ berkenaan

No comments:

Post a Comment