Maklumat dan sumbangan sila layari:


Friday, April 9, 2010

PELAKSANAAN PENUBUHAN PERPUSTAKAAN

  • Sebanyak 40 buah perpustakaan akan ditubuhkan di rumah anak yatim menggunakan premis sedia ada
  • Dana terkumpul akan diguna untuk menubuhkan 40 perpustakaan iaitu 10 Melayu, 10 Cina, 10 India dan 10 bumiputera Sabah dan Sarawak selari dengan komposisi penunggang yang terdiri daripada pelbagai bangsa
  • Perpustakaan berkenaan akan ditubuhkan di setiap negeri di Malaysia
  • Proses penubuhan perpustakaan diuruskan oleh Islamic Relief Malaysia (IRM) selaku penerima dana sumbangan yang dikumpul Ekspedisi Merdeka 1Malaysia (EM1M)
  • Sebelum perpustakaan ditubuhkan, IRM akan membuat lawatan di rumah anak yatim bagi memastikan ia benar-benar layak untuk dipilih.
  • Lawatan susulan akan dibuat oleh IRM bagi menilai keperluan sebenar anak yatim dengan mendapatkan maklumat mengenai jumlah penghuni, jantina dan lingkungan umur serta ruang penyediaan perpustakaan.
  • Melalui maklumat itu, IRM akan membuat pembelian buku mengikut kesesuaian dan keperluan penghuni rumah anak yatim
  • Penubuhan 40 perpustakaan ini dijangka mengambil masa selama 13 bulan berdasarkan kemampuan pihak IRM menubuhkan tiga buah perpustakaan dalam masa sebulan.
  • Peserta ekspedisi akan bersama anak anak yatim dalam program khidmat sosial sewaktu perasmian perpustakaan

No comments:

Post a Comment